Вашият Кредит Помощник

Предимства и Условия за Получаване на Студентски Кредит

След като вече са приети в желания университет, пред някои студенти които искат да бъдат независими от родителите си или да не ги натоварват излишно, възниква въпроса за финансиране на убочението и съпътстващите го разходи, като квартира, разходи за учебници и помагала и разбирасе подържането на определен стандарт на живот. Тук на помощ идват студентските кредити.

Видове студентски кредити

Българските банки финансират, основно, следните две начинания:

Студентски кредит за финансиране на обучение – Тук банката отпуска средства за обучението ви и съпътстващите го разходи, като повечето български банки отпускат кредити както за студенти обучаващи се в България така и за тези в Чужбина, като търсенето на кредити за обучение в чужбина е по-голямо, поради по-високия стандарт на живот на запад.

Студентски кредит за финансиране на участие в обменни програми – Тук влизат следните програми: програми за културен обмен, бригади, стажове и обучение в чужбина. Най-често студентите кандидатстват за кредит, който ще финансира тяхното заминаване на гурбет, за да са в състояние да се издържат сами през следващата учебна година. За жалост за някои студенти бригадата се оказва разход, а не приход, тъй като преди да се върнат те вече са похарчили изкараното, а тук ги чака заем.

Предимства и Условия за получаване на студентски кредит

За да кандидатствате за студентски кредит, трябва да сте пълнолетен български грежданин и към момента на кандидатстване на кредита да не сте под определена възраст, която се определя от политиката на различните банки – обикновено 35 години.

Ако кредита финансира вашето заминаване на стаж, бригада или убочение в чужбина, задължително трябва да имате сключен договор с фирма – посредник и вече да сте одобрен за съответната пгорама. При този тип кредити банката не отускя повече от 6-7 хиляди лева.

Ако кандидатствате за кредит, който ще покрива разходите за обучението ви българските банки отпускат значително по големи суми, в зависимост от конкретната оферта, като може да вземето до 15 000 лева и да започнете да ги връщате след като завършите, като повреме на обучението плащате само лихвите. За да кандидатствате за такъв кредит трябва да сте студент редовно обучение в България и чужбина.

Сроокът на погасяване на заема, обикновено е между 4 и 7 години, но в различните случаи и оферти на банката може да се договорите за по голям срок, например ако гаранцията е ипотекиран имот, срокът на погасяване може да надмине 20 години.

Освен имот обезпечение може да бъде финансов актив или поръчител/и.

Алтернативи на Студентски Кредит:

В зависимост от конкретния случай и нужните пари, понякога е по-изгодно да се изтегли друг вид заем, а не специализиран студентски заем.
Някои съобрезителни студенти, вместо студентски заем за обучение, който е с голям размер, в края на първата година кандидатстват за бригада, която е съпътствана с по-малък заем и при разумно опериране с изкараните пари в чужбина се връщат в българия с немалка сума, която замества кредита който биха изтеглили за текущите разходи по следването си.

Честа практика в Съединените Щати, фирми да финансират обучението на надежден кандидат-студент, като в замяна той-се задължава да работи след дипломирането си за определен период от време в тази фирма. Обикновено тези фирми са много надеждни и внимателно подбират своя персонал, и “задължението” на студента да работи при тях след завършването си се превръща в блестяща кариера.


Приятели
Форекс