Вашият Кредит Помощник

Овърдрафт – Същност, Предимства и Лихви

Овърдрафт е краткосрочен кредит, който банката ви отпуска за период не надвишаващ една година. Предназначението на този вид кредити е да покрие времевата разлика между текущите ви разходи и получаването на заплата.

Овърдрафт ви дава възможност да превишите сумата по вашата дебитна карта, когато наличните средства са недостатъчни за извършване на конкретния платеж.

Видове Овърдрафт:

Българските банки отпускат овърдрафт на клиенти който притежават дебитна карта, като по този начин им осигуряват удобството да разполагат винаги с повече пари в брой. Обикновено средствата които може да заемете от банката не може да надвишават два пъти нетния ви месечен доход, но в зависимост от офертата на банката и вашата кредитна информация може да получите и по-голяма сума.

Втория вид Овърдрафт, който банките отпускат е когато притежавате влог, който използвате за залог на овърдрафт. Това е много удобна опция, защото много често се налага да платим дадена сума, а не желаем да развалим годишния си влог.

Изисквания за получаване на Овърдрафт

Всяка банка има различни критерии за отпускането на кредити в зависимост от политиката си и текущата оферта която предлага. За да получите Овърдрафт вие трябва да не сте „нов клиент” на определена банка.

Обикновено банката изисква да получавате трудовото си възнаграждение или друг регулярен доход по нейна сметка. Като е необходимо да сте получавали поне 3 месеца заплатата си по тази сметка, освен ако не подпишете рамков договор – тук е необходимо да сте получили само 1 заплата по тази сметка.

Лихви и Такси

Тъй като този вид кредит се отпуска много бързо таксата за отпускане е незначителна, а някои банки не начисляват такава. Годишната лихва която ще плащате на банката варира от 13 до 15 %.

Предимства на Овърдрафт

Овърдрафтът се отпуска лесно по ускорена процедура, разполагате със средствата си по всяко време и на всяко място посредством банкомат или ПОС терминал. Овърдрафтът е гъвкав кредит, който ви дава възможност да заемате средства в размер и период, определен от вас.


Приятели
Форекс