Вашият Кредит Помощник

Ипотечни кредити: Същност, Видове Жилищни Кредити и Лихви

Тъй като ипотечните кредити са едни от най-дългосрочните кредити и ще бъдете обвързани с банката за дълъг период от време трябва да сте наясно с подробностите около тях - именно това е целта на тази статия.

Най-кратко казано ипотечен кредит е поемане на финансов ангажимент към банка, като в залог вие ипотекирате имота който ще придобиете или вече придобит такъв. За банките няма значение дали имотът е ваш, възможно е да ипотекирате този на роднина, но факта че това е дългосрочен паричен ангажимент прави тази опция рядко ползвана.

В зависимост от това дали кредитоискателя може да докаже документално своите доходи, ипотечните кредити се делят на два основни типа: ипотечни кредити с доказан и ипотечни кредити без доказан доход.

Видове Ипотечни кредити:

Ипотечен кредит за покупка на имот (жилище) – Ипотекирате собствен имот за да закупите друг или ипотекирате този който ще закупите. В момента за да се сдобият фирмите с предварителна печалба, а гражданите с финансово улеснение в България се предлагат имоти „на зелено”. Повечето български банки отпускат заеми и за този тип покупка, без да изискват да притежавате друг имот, залогът е бъдещата постройка.

Ипотечен кредит за строителство и довършителни работи – Финансират се строежи на вили, еднофамилни къщи, обособен етаж на вече построено жилище както и довършителни работи по строеж. Главните фактори, които се вземат в предвид, за това колко пари ще ви бъдат отпуснат са офертата на строителната фирма извършваща строежа, проектно сметната документация и други в зависимост от изискванията на конкретната банка.

Ипотечен кредит за ремонт и подобрения – Освен за ремонта на вашия дом, могат да ви бъдат отпуснати средства и за този на ателие или офис. Почти винаги вие получавате 100% от стойността на ремонта който планирате, защото е малко възможно ремонтът да ви струва по-вече от колкото самия обект, но ако ипотекирате друг имот, то той трябва да бъде с около 20% по-скъп от стойността на ремонта.

Рефинансиране – Отпускат ви се средства от една банка за да погасите задълженията си към друга.

Не целеви ипотечен кредит – Тук банката кредитор не поставя никакви услови за това как да използвате парите които ще ви отпусне.

Лихвени Проценти и Изисквания При Ипотечните Кредити

Най-съществения фактор, от който зависи лихвата по вашия кредит е дали имате доказан доход. Лихвените проценти на ипотечните кредити с доказан доход са около два пъти по-ниски, от колкото тези без доказан доход. Освен критерии за лихвата която ще плащате, документирания ви доход определя и какъв процент от стойността на имота ще получите. Ако може да документирате дохода си, някои банки ще ви отпуснат 100% от пазарната цена на имота, в противен случай – около 60-80%.

Ако кандидатствате за не целеви (потребителски) ипотечен кредит, ще трябва да се подготвите да платите по-висока лихва в сравнение с целевите, освен това банката изисква и по-високи доходи.


Приятели
Борси