Вашият Кредит Помощник
 

Застрахователни Компании

Тук ще намерите обща информация за по-големите застрахователни компании в България.

  • ДЗИ

Лого:
Уеб Сайт: www.dzi.bg
Описание: На 27 юни 1946 година е приет закон за национализация на застрахователните дружества, с който практически се сливат всички застрахователни предприятия в една компания. До 1961 година ДЗИ е единственото застрахователно предприятие в България

  • Дженерали България

Лого:
Уеб Сайт: www.generali.bg
Описание: Дженерали Застраховане АД е правоприемник на Застрахователната компания “ОРЕЛ” АД. Създадена е през 1991 година и е първата лицензирана компания с решение № 1 от 26. 03. 1998 г. на Националния съвет по застраховането.

  • Булстрад

Лого:
Уеб Сайт: www.bulstrad.bg
Описание: ЗАД БУЛСТРАД е основано на 31.07. 1961 година, като това е втората застрахователна компания по това време. Компанията развива всички видове застраховане и презастраховане, включително и авиационно и морско застраховане.

  • Алианц

Лого:
Уеб Сайт: www.allianz.bg
Описание: През 1991 година е създадено първото частно застрахователно дружество в България - ЗПАД "България" (в момента сега ЗАД "Алианц България"). През 1998 година дружеството преминава към групата на германския застрахователен гигант Allianz SE

  • Армеец

Лого:
Уеб Сайт: www.armeec.bg
Описание: През април 1996 година Застрахователно дружество „Армеец” е създадено с основни акционер: Министерството на отбраната, както и няколко търговски дружества от неговата системата. През юни 1998 г. “Армеец” получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане.

  • Бул Инс

Лого:
Уеб Сайт: www.bulins.com
Описание: На 31.08.1995 година е създадено ЗД Бул Инс АД, на 16.07.1998 получава лиценз за дейността си. Бул Инс е лидер в автомобилозастраховането и конкретно каско и гражданска сигурност.

>> Още застрахователни компании


Приятели
Валутните Пазари