Вашият Кредит Помощник

Кредитни Карти – Предимства и Условия за Получаване

Обогатяването на финансовата култура на българите и навлизането на кредитните карти у нас е факт, всяка година банките обработват все повече и повече транзакции с кредитни карти. За много от нас те са начин на живот – притежателите на кредитна карта могат да разполагат с допълнителни средства по всяко време на денонощието и да плащат услуги и стоки без да разполагат с нужните за тях средства в момента.

Тъй като борбата между банките за привличане на клиенти става все по-ожесточена, почти няма кредитна карта без гратисен период. Това ви дава предимството да „купувате” стоки, чиято реална стойност, в много случай, заплащате след като вече сте ги оползотворили, без начисляван на лихва, или казано на кратко: Кредитната карта ви дава възможност да се възползвате от пари, които тепърва ще изкарате.

Получаване на кредитна карта

Всички банки имат сходни излисквания към клиентите който кандидатстват за кредитна карта:

- Трябва да са във възрастовата граница между 23 и 63 години
- Кредитна карта се издава на физически лица с постоянен и доказан доход
- Да работят на трудов или граждански договор; свободни професии и други.

Имайте в предвид, че това са обобщени изисквания, като всяка отделна банка има собствени. Някои банки издават кредитни карти на лица навършили 20 години, но при наличието на поръчител.

Кредитен лимит

Кредитният лимит с който ще разполагате се определя от банката, след оценка на декларираните данни в молбата за кандидатстване и представените документи, доказващи вашите доходи. Лимитът варира от 500 до 10 000 лева, като на лоялни клиенти се предлага увеличение на кредитния лимит. Съществуват златни и платинени кредитни карти, с многократно завишен лимит, но те не са обект на тази статия.

Погасяване на задълженията по кредитна карта:

Клиентът избира най-удобния за него начин по който ще погасява задълженията си. Вие избирате дали до определен краен срок да върнете изцяло ползваната сума, или да плащате само определена минимална месечна вноска – обикновено 5%, а остатъка да погасите когато можете, като междувременно върху него тече лихва.

Разходи по кредитна карта

- Годишната лихва по кредитните карти варира от 15 до 18%, но както вече споменахме почти няма карта без гратисен период (около 45 дни) и при правилно използване, лихва не се начислява.
- Такса за обслужване – около 50 лева на година. Начислява се независимо дали ползвате или не кредитната си карта.
- Такса при покупка – около 0,005%
- Ако теглите пари в брой, обикновено таксата е различна от тази при покупка и не може да ползвате пълния лимит на кредитната карта.
- Много често плащането на услуги в магазините чрез ПОС терминал е без такса.

При разумно ползване кредитната карта е едно нужно допълнение към живота на модерния българин. Ако искате да кандидатствате за кредитна карта ви препоръчваме да прочетете „Помощ При Избора на Кредитна Карта


Приятели
Валутна Търговия