Вашият Кредит Помощник

Потребителски Кредити – Същност, Изисквания и Лихви

Потребителските кредити са сравнително малки по размер (сумата рядко надвишава 10 – 15 хиляди лева), предназначени за текущите разходи на домакинството. Характеризират се със сравнително кратки срокове за погасяване и по-високи лихви.

Причината за по-високите лихви, е фактът, че потребителските кредити са единствените, при които банката кредитор няма изисквания за какво точно да се похарчат парите. Отпускат се само на физически лица с постоянен, документално доказан доход.

Предимства и Изисквания за кандидатстване

Тъй като този тип кредити са предназначени за покупки и текущи разходи, банките предлагат ускорени процедури при отпускането му. За потребителски кредит могат да кандидатстват физически лица на трудов договор или с друг постоянен доход – свободни професии, ренти или хонорари. В зависимост от доказания доход се определя и размера на кредита който ще ви се отпусне. Ако желаете по-голям кредит, почти всички български банки приемат платежоспособен съдлъжник, като сбора на вашите доходи и тези на поръчитела ви да може да обслужва кредита.

Суми до 70 000 лева се отпускат при залог на недвижим имот с промоционална лихва. Някои банки предлагат потребителски кредити без лимит на отпусканата сума – определя се от залога който давате на банката.

Лихви и Разходи по потребителски кредити:

В зависимост от поръчителите и залога може да намалите лихвата – обикновено лихвата без поръчители е около 15 – 16%, а при един или двама поръчители лихвата е по-малка с около 2 – 3%. Като единствения минус тук е че ще трябва да отделите повече време за попълване на документи. При ипотекиране на жилище за потребителски кредит също плащате по-малка лихва – около 12 – 13%.

Освен лихвата към сметките ще трябва да добавим и някои немаловажни такси. При всяка банка таксите които ще платите са различни – някои банки имат само една такса – за управление, а други няколко по-малки – еднократна такса за одобрение и обработка, такса за администриране и такса за управление, но при калкулиране, сумата която ще заплатите е една и съща. Казано на кратко след като добавите всички разходи и такси, които банката ще ви начисли, ще трябва да прибавите 1-2% към годишната лихва по кредита.


Приятели
Форекс Обучение