Вашият Кредит Помощник

Що е то Банка?...Каталог на Българските Банки

В тази секция на нашия сайт ще ви представим всички лицензирани банки в България, както и интересна информация и историята на самата дума банка.

Банка – Дума която през последното десетилетие влезе в речника, дори и на децата. Банката е предприятие, финансов посредник, чиято функция е предлагането на 2 основни услуги: съхраняване на ценности и кредитиране. В момента думата банка се използва за назоваване на институция притежаваща банков лиценз, който се издава с акт на Управителния съвет на БНБ (Българска Народна Банка)

Думата банка означава пейка, идва от италянската дума, с немски произход banca. Първите „банкери” (хора заемащи пари на съгражданите си) в Северна Италия работели на улицата или в големи зали, където всеки заемодател притежавал собствена пейка или маса.

В дълбока древност, преди наличието на каквито и да е пари, единственото разплащателно средство било златото , в следствие на неудобството от пренасянето на тежкия метал, притежателите на злато започнали да го съхраняват при свои приятели, а в замяна получавали пергамент или кожа с подписа или печата на пазителя. По-късно всеки, който представи тази „разписка” може да получи златото. В течение на времето, хората започнали да разменят само „разписката” за златото, което позволило на пазачите да натрупват злато и въпреки че то не им принадлежи, те започнали да го заемат на други търговци, които им изплащат процент за използването му. Пазачите на златото били наречени лихвари и така преди повече от 3000 години във Вавилон, било поставено „началото на банковата система”.

Централна банка

Централната банка (ЦБ) е посредникът между държавата и търговските банки на територията на конкретната държава. В България това е Българска Народна Банка (БНБ). Централната банка е независима институция и не функционира с цел печалба. Тя е отговорна за валутните курсове и резерви. ЦБ регулира кредитните и паричните отношения чрез средства, установени от законодателството. Единствено тя може да емитира пари. ЦБ работи единствено с правителството, търговските банки и частни депозитни институции. Гражданите не могат да си открият и подържат сметки в нея.

Видове Търговски Банки

Търговските банки биват два вида универсални и специализирани. Универсалните могат да извършват всички видове банкови операции с изключение на емисията на пари. Специализираните банки се ограничават само с предлагане на определени услуги и операции.

Видове Специализирани банки:
- Ипотекарни банки - предоставят кредити срещу ипотека на недвижимо имущество
- Джиро-банки - джиро-банките извършват разплащания между клиентите си
- Инвестиционни банки - посредничат при емитирането и търговията с ценни книжа
- Ломбардни банки - предоставят кредити срещу залог на благородни метали, ценни книжа или конвертируема валута
- Спестовни банки – занимават се със събиране на влогове от населението, отпускане на кредити и други.

Банки, лицензирани в Република България

УниКредит Булбанк АД

Банка ДСК EАД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Обединена българска банка АД

Първа инвестиционна банка АД

Юробанк И Еф Джи България АД

Сосиете Женерал Експресбанк АД

Алианц Банк България АД

Банка Пиреос България АД

МКБ Юнионбанк АД

СИБАНК EАД

АЛФА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ

Българо-американска кредитна банка АД

ПроКредит Банк (България) АД

Търговска Банка Д АД

Корпоративна търговска банка АД

ТБ Инвестбанк АД

Централна кооперативна банка АД

Общинска банка АД

Българска банка за развитие АД

Интернешънъл Асет Банк АД

ЧПБ Тексим АД

Токуда Банк АД

НЛБ Банка София АД

Емпорики Банк – България ЕАД

БНП Париба С.А. – клон София

 

Ситибанк Н.А. - клон София

ИНГ Банк Н.В. – клон София

Регионална Инвестиционна банка - Клон България

 


Приятели
Форекс Пазари